Sökmotoroptimering SEO

Sökmotoroptimerare Håkan Persson

Sökmotoroptimering har, eller borde åtminstona ha, prioritet 1 för företag med potentiella kunder som söker efter produkter och tjänster online.

SEO

Sökmotoroptimering är webbens supersäljare

Sökmotoroptimering  är metoder för
Hjälp med sökmotoroptimeringatt påverka webbplatsens placering i det organiska sökresultatet.  Det kan gälla placeringen för förutbestämda  sökord och sökbegrepp, men det kan också avse innehållet i sin helhet. Det bästa är en kombination och du behöver inte välja det ena eller det andra. Ju bättre en webbplats rankar i sökresultatet, ju fler besökare. Större relevans för sökorden ökar chansen att nå rätt målgrupp. Sökmotoroptimeringen kan variera beroende på vilken webbplats det handlar om. Saker som påverkar är företaget som ”brand” och produkternas varumärken. Min uppfattning är att vertikalen styrs olika beroende på vilket segment det gäller. Detta kräver sin egen förklaring. Jämfört med annan onlinemarknadsföring så är sökmotoroptimeringen webbens supersäljare.

Sökmotoroptimering handlar
om att bli ”googlebar”

Positioner fortfarande viktigt för sökmotoroptimeringen

Det handlar om att vinna fördelar gentemot konkurrenterna genom att placera sig högre i sökresultatet för olika sökord och sökbegrepp. Det är viktigt att ta bra positioner för sökord med många sökningar för det skapar trafik till webbplatsen vid bra placeringar. Det handlar också om att vinna placeringar för mängder av sökordskombinationer som kan vara svåra att förutse i förväg, sökbegrepp där de viktiga sökorden ofta ingår som ett av flera sökord. Det finns flera slags sökordsstrategier och det viktiga är att anpassa den till de unika förutsättningar som gäller för den webbplats som ska optimeras.

Sökmotoroptimering kan delas in i ”on site” som handlar om webbplatsens struktur, ”on page” som handlar om optimering av enskilda sidor, samt ”off page” som till stor del handlar om att få länkar från andra webbplatser.

Sökmotoroptimering, eller SEO (från engelska Search Engine Optimization) som det också kallas, är helt avgörande för att kostnadseffektivt få besökare till webbplatsen från Google.

Sökmotoroptimering och konverteringsoptimering

Att skapa en lönsam webbplats handlar inte enbart om att få så många besökare som möjligt. Du måste även få besökaren att utföra det du vill. Därför är det viktigt att du har en genomtänkt målsättning och en strategi som beskriver vad du vill åstadkomma och hur det ska ske. Att få besökare att utföra något, oavsett om det är att genomföra köp, ladda ner broschyrmaterial eller ta kontakt kallas för att få besökaren att konvertera. Inom ehandel är den huvudsakliga konverteringen detsamma som genomförda köp. Konverteringsgrad är andelen, i procent, av besökarna som genomför det som konverteringen avser. Konverteringsoptimering är metoder som har till syfte att förbättra webbplatsens konvertering. Konverteringsoptimering och sökmotorsoptimering är två olika saker men de måste fungera tillsammans och utan tvekan hör de ihop. Det som håller dessa ”metoder” samman är målgruppsanalysen, som blir extra viktig ur ett konverteringsperspektiv.

 

Nyttan med synlighet i Google

Faktum är att oftast mer än 50%, ibland så mycket som 70-90%, av alla besökare kommer från Google trots att den största budgeten läggs på annat än sökmotoroptimering för att marknadsföra webbplatsen. Sökmotoroptimering är kanske inte det enklaste sättet men utan tvekan det mest kostnadseffektiva och bästa. Lyckas man inte med sin SEO så tvingas man att satsa mer på att annonsera på Google, vilket kan bli onödigt kostsamt, Sökmotoroptimering kräver visserligen lite kunskap och en del arbete och visst finns det en viss risk, men det värsta är att delvis förbise sökmotoroptimeringen eller ännu värre missa möjligheten med SEO helt och hållet. Trots att sökmotoroptimering är det enda du egentligen behöver för att bygga en lönsam webbplats så är det givetvis bra med andra trafikkällor. Inte minst för att sprida ut risken och inte bara vara beroende av en enda trafikkälla som styrs av ett företag vid namn Google.

Traditionella metoder och synsätt

Sökmotoroptimering är en en pågående och långsiktig process

När sökmotoroptimeringen startas upp förbättras oftast sökresultatet snabbt för de sökord man valt att optimera för. Denna förbättring brukar plana ut och det är inte en alldeles rak väg mot en topplacering. Illustrationen nedan exemplifierar en insats över 24 månader.

Sökmotoroptimering

Det är inte ovanligt att andelen besökare från Google är 75-95% inom vissa segment och för vissa hemsidor. Det finns också en avgörande skillnad mellan att betala en sökmotor för att synas bland annonserna jämfört med att satsa resurser på SEO.

Sökmotoroptimera långsiktigt

Diagrammet ovan illustrerar hur sökmotoroptimeringen av en webbplats påverkar trafikmängden från Adwords. Det är inte ovanligt att trafiken från AdWords minskar, vilket leder till besparingar, samtidigt som trafikmängden från det organiska sökresultatet ökar i större mängd än minskningen. Detta innebär att den totala trafikmängden från Google blir större.

Gör du rätt sökmotoroptimering så får du trafik från sökmotorer lång tid framöver men om du istället väljer att satsa på betalda placeringar, d.v.s. annonser såsom Google AdWords, så uteblir besökarna samma dag som du slutar att betala för dem. Detta är värt att lägga på minnet.

Lär dig SEO  och hur Google fungerar

Det är svårt att beskriva och förklara sökmotoroptimering som en enkel metod inom Internetmarknadsföring, för det är marknadsföring det handlar om. När du väl kommit igång med SEO så märker du snart hur ofantligt mycket det finns kvar att lära. Vissa delar handlar om ren teknik medan andra delar handlar om ren fingertoppskänsla. Det blir inte heller lättare om du väljer att fråga de så kallade experterna för meningarna går isär och alla har sina egna erfarenheter. Det finns dessutom många tyckare och det är svårt att veta vilkas ord som är värda att lyssna på. En sak är säker, sökmotoroptimering handlar inte om magiska och rafflande metoder, utan snarare om hårt arbete där det gäller att ha koll på vissa steg och att göra i huvudsak rätt. Om du följer dessa steg, som listas nedan så kommer din webbplats att få fler och bättre besökare från sökmotorer, det är det ingen tvekan om. Du ska också vara medveten om att det bara är en uppstart, för sökmotoroptimeringen bör vara en pågående process under hela webbplatsens livslängd.

Varför ska jag välja sökmotoroptimering framför andra sätt?

InternetmarknadsföringDet handlar inte om att välja sökmotoroptimering utan att inte välja bort den. Tyvärr finns det idag en mängd webbplatser som med relativt enkla medel skulle kunna få mångdubbelt så många besökare från Google. De är helt enkelt felgjorda, både tekniskt, strukturellt och innehållsmässigt, saknas länkar till dem så är risken stor att de hinner bli inaktuella innan de hittats. Det är både synd och tråkigt. Många av dessa webbplatser är producerade av webbyråer och dyra webbkonsulter. Detta är en av anledningarna till att jag vill dela med mig av mina erfarenheter. Söktrafiken är viktigt. Den är kanske den mest relevanta internettrafiken som finns. De som kommer via det organiska sökresultatet har aktivt sökt efter information som överensstämmer med innehållet på din webbplats. Är det produkter de sökt efter så sägs konverteringen vara högre för söktrafik än för trafik från sociala medier och annan reklam, online som offline. Så SEO är självklart något som alla måste satsa på om de erbjuder produkter eller tjänster på Internet. Vad är det för vits att lägga några resurser på annat överhuvudtaget om man inte är beredd att satsa på söktrafiken? Sökmotoroptimering är mest kostnadseffektiv med den högsta ROI ( Return On Investment) jämfört med andra alternativ, under förutsättning att den utförts bra av rätt leverantör eller av dig själv (vilket också kräver en insats av tid och resurser).

SEO i fokus med deltagandet i #Blogg100

Blogg 100 sökmotoroptimeringSedan den 1 marst pågår #Blogg100 och det går ut på att blogga 100 inlägg på 100 dagar. Jag deltar med denna bloggen och den huvudsakliga inriktningen är givetvis SEO. Att varva jobb och uppdrag med att skriva 100 inlägg om sökmotoroptimering är inte det lättaste och i dagsläget bedömer jag chansen som liten att vara med till slutet. Det skulle dock vara intressant att se hur detta påverkar webbplatsen synlighet i Google, inte bara med bättre ranking utan att se effekten av att synas med mer innehåll och se ifall ”Content is King” är ett uttryck att lita på.

Sökmotoroptimering och SEO till webbutiker

Jag erbjuder nu analys och handlingsplan till ehandlare som vill förbättra sökmotoroptimeringen till sin webbutik. Arbetets budget och omfattning bestäms från fall till fall efter överenskommelse. Fokus ligger i att se till de möjligheter som inte utnyttjats och hur man på bästa sätt ska göra förbättringar som får en positiv effekt på webbutikens sökplaceringar och trafik. Sökordsanalys och konkurrensanalys är självklart några av punkterna.  Tack vare samarbete kan även konverteringsanalys erbjudas.

Vill du ha hjälp med sökmotoroptimering? Gör en offertförfrågan!

Ditt namn

Din e-post

Telefon (frivilligt)

Domänadress (frivilligt)

Meddelande/beskrivning
Beskriv vad du vill ha hjälp med. Här kan du också ange vilka sökord du vill synas med, vilka produkter och tjänster som ni erbjuder eller vilken typ av hjälp ni önskar. Det som kan utföras är exempelvis SEO-analys, onpage-optimering, sökmotoroptimering (SEO) och länkstrategi till företags webbplatser och ehandelsbutiker. Tack vare samarbete kan även mer omfattande konverteringsoptimering erbjudas. Om du har en budget så ange gärna den här.