Vem är bäst på sökmarknadsföring?

Vem eller vilka, vilket företag som är bäst på sökmarknadsföring” är en frågeställning som näst intill är omöjlig att besvara med ett självklart svar. Att Googla frågan ‘Vem är bäst på sökmarknadsföring?’ är att jämföra med frågan om vilken boll som är mest rund. Visserligen finns ovala bollar men det var inte det som skulle vara i fokus i detta inlägg.

Vem är bäst på sökmarknadsföring? Läs mer

Medverkar Google till spamkupp?

Tidigt i morse gjordes en iakttagelse som förbryllade. Resultatet kan innebära att Google medverkar till att sprida spam i ganska stor omfattning, vilket pågått under en tid. I dagsläget har sannolikt mer än 300 000 spamlänkar spridits, indirekt med uppmaning av Google i form av en länk från Googles supportsidor på deras verktyg för webbansvariga. Med största sannolikhet har detta skett utan Googles vetskap och det har olyckligtvis drabbat tusentals helt ovetande webbplatsägare. Läs mer

Normal eller mobilanpassad webbplats, vad är normal?

Mobil internetanvändning

Mobil internetanvändning ökar

Den mobila Internetanvändningen ökar just nu mer än någonsin. Så många som 1,3 miljoner nya Androidtelefoner aktiveras varje dag, i alla fall om man får tro Googles representanter. Google uppger också att så mycket som +60% av trafiken till Google+ är mobil och frågan man då kan ställa sig är vad som är normalt. Läs mer

Google är bara Google

Alla som har barn vet att barn inte alltid gör som man säger utan som man som förälder gör. Det är inte bara en klyscha. Så fungerar det även i olika samhällssystem. Ser vi till diktaturer som styrs av korrupta ledare, oavsett om de kallas höger eller vänster, så är dessa samhällen ofta nersmutsade av korruption på alla nivåer. Detta gäller inte bara barnuppfostran och samhällssystem, utan även inom företag. Ett företag kan ha vilka regler som helst men det är hur chefen agerar och kommunicerar som styr hur medarbetarna agerar. Man kan aldrig bygga upp värden som lojalitet och effektivitet med nedskrivna regler om inte de som skriver reglerna lever och agerar efter dem.
Läs mer