”Ogooglebar” går i graven som svenskt nyord

Sveriges Radio och vetenskapsradion meddelar nu på morgonen att det svenska nyordet ogooglebar, som tidigare beskrivits här på bloggen, går i graven efter att svenska Språkrådet under en tid haft en diskussion med det amerikanska företaget Google som önskat en ändring av ordets definition. Här kan du läsa artikeln. Google har samtidigt nu visat sitt ansikte just som ett trögtänkt jätteföretag med konservativt synsätt, fjärran från den bild de vill att vi ska ha av dem som goda och  innovativt nytänkande.  Självklart kommer begreppet leva vidare men nu utan att vara med på Språkrådets lista.  Kanske finns det skäl att nu även börja använda begreppet googleaktig och googleaktigt, med en helt annan innebörd än vad företaget Google skulle önska?

Förlåt, men skyll inte på SEO

Att det har hänt mycket på webben de ca 20 åren den funnits behöver jag knappast berätta för någon och att Google haft en stor påverkan på utvecklingen är väl inte någon nyhet för någon endaste av de som läser detta heller . Men är det enbart en positiv utveckling som skett?

I många år handlade det först och främst om att ha den snyggaste hemsidan. Det talades om att skapa en användarupplevelse och att en webbplats skulle vara lite kul, för annars skulle den inte locka till sig några besökare. Visst finns det användarupplevelser fortfarande men numera styr i första hand det kommersiella tänkandet och det gäller först och främst att komma högt upp i Googles sökresultat och att vara rak på sak i kommunikationen med besökaren så att det blir ett avslut innan besökaren försvinner rakt ut till informationsbruset genom första bästa dörr.

Google är en kreativitetsdödare

Jag kan tänka mig att många kreativa själar många gånger förbannar detta synsätt, jo jag vet att de finns för jag har själv sågat en del fantastiska idéer.  Det handlar inte om att vara motståndare till nytänkare och att vara emot spännande webbplatser, utan en insikt om att en webbplats måste innehålla element som relativt mycket text, inte alltför stora bilder, inga häftiga javascriptmenyer och att den inte kan byggas i enbart flash. Det har nämligen Google bestämt, så skyll för guds skull inte på oss som jobbar med SEO.

kreativ webbdesign

 

Onlinemarknadsföring som onlinemarknadsförare

onlinemarknadsförare utbildning

Utbildning till onlinemarknadsförare

 

Onlinemarknadsföring, att marknadsföra företag, produkter och tjänster online, är helt klart en framtidsbransch. Det verkar som om de allra företag fått upp ögonen för det kostnadseffektiva i att lägga större marknadsföringsbudget på onlineaktiviteter och samtidigt skära ner på den traditionella reklamen. Det är därför logiskt att  fler och fler även ser sig om efter ett jobb i den branschen. Begreppet ”onlinemarknadsförare” har under senare tid blivit alltmer känt och det handlar om ett brett begrepp som kan vara beskrivningen på såväl en specialist eller generalist som arbetar med onlinemarknadsföring.

Onlinemarknadsförare 2013

Vad gör då en onlinemarknadsförare? De som jobbar med onlinemarknadsföring använder de digitala medierna till marknadsföring. Det framgår nog tydligt för de flesta redan av namnet. Ska man generalisera så finns det mängder av olika inriktningar och personligen tror jag det är svårt att kunna räkna med att hänga med inom alla områden och dessutom räkna med att bli bra på det.  Samtidigt tror jag det är bra med en bred generell kunskap i kombination med specialkunskap om ett eller ett par områden. Det handlar om inriktningar som sökmotormarknadsföring (ex. Adwords), sökmotoroptimering, sociala medier, konvertering, e-handel, internetstrategi och analyser. Listan går att göra mycket längre.

Onlinemarknadsförare som utbildning

All utbildning är givetvis bra, frågan är hur bra. Min personliga uppfattning är att det krävs vilja, intresse och bra baskunskaper utöver en utbildning till onlinemarknadsförare (sett till de utbildningar jag läst om) för att lyckas. Framförallt en förståelse och erfarenhet av hur Internet är uppbyggt och fungerar. Det finns flera vägar att gå. Antingen går man utbildningen först för att sedan välja att utveckla specialkunskaper eller så gör man tvärtom för att skaffa sig en bredare kunskap. I slutändan är det annat än utbildning som spelar roll. Sett enbart till yrkesrollen ”sökmotoroptimerare” så finns det flera slags inriktningar enbart i det yrket. Var och en utnyttjar sina andra kunskaper och erfarenheter och låter sin egna inriktning påverkas. Det ger stort utrymme till mängder av kreativa specialinriktningar. Detsamma gäller förmodligen även övriga inriktningar inom yrket onlinemarknadsförare.

 

SEO-läsning om länkbygge i bokform

Så nu har äntligen utgåvan för 2013 av ”boken” kommit ut. Jag har bestämt mig för att köpa den redan och är mest nyfiken på vilken inspiration till tester den kommer bidra till. Boken jag skriver om är förstås ”

Ultimate guide to link building how to build backlinks

Ultimate Guide to Link Building: How to Build Backlinks, Authority and Credibility for Your Website, and Increase Click Traffic and Search Ranking

av Eric Ward och Garrett French

Mer info om denna bok finns här på bokus.com

Att bygga länkar är ett omdebatterat ämne, men oavsett var man står i debatten så är länkar fortfarande det kraftigaste verktyget vi har när det handlar om sökmotoroptimering. Håller man inte med så finns det flera orsaker. Antingen så är länkar inget man klarar av eller så kan man helt enkelt inte SEO. Boken kommer förhoppningsvis att innehålla en och annan vinkling som bidrar till högre kunskap. Det är viktigt att inte ta allt som står i den som en sanning, man måste vara källkritisk. Det hindrar inte att jag ser fram emot att läsa den.

 

 

Läs och se, testa och lär

I min egen seostrategi ingår att hålla lite koll på Sökmotorkonsult då och då, det har jag gjort sedan 2008. Jag har genom åren inte bara läst utan även kommenterat en del där, vid ett tillfälle har jag skrivit om ett litet seotest och utfallet av det. Efter mina första kommentarer fick jag ett mejl av Magnus Bråth i vilket jag ombads sluta spamma i kommentarsfältet och vad jag minns så har jag inte gjort det vare sig där eller någon annanstans efter just den gången. Jag visste helt enkelt inte bättre och eftersom jag inte varit så aktiv på nätet mellan åren 2005-2007 så hade jag ingen aning om att det skulle vara dumt att skriva sökordet som namn när man kommenterade:)

Vägen mot lärande och kunskap kan vara ganska brokig, man behöver inte ta samma väg som alla andra för man kan nå samma mål i alla fall. Det som är bra för den ena behöver inte alls vara lika bra för den andra.  Vi är alla olika. Det finns dock vissa saker som man behöver ta till sig. Ska du lära dig sökmotoroptimering är min bestämda uppfattning att du ska läsa ”Vad vi kan lära oss av Urbota Inskränkthet” varifrån nedanstående citat är hämtat.

En stor anledning till att bita sig fast vid något som är fel är att vi så gärna vill att det ska vara sant