Större osäkerhet ger utrymme för mer tyckande

Det råder utan tvivel större osäkerhet på flera plan inom sökmotoroptimeringen idag jämfört med för ett år sedan. Detta märks inte minst på de diskussioner som förs. Bakgrunden till osäkerheten är givetvis de förändringar Google har genomfört, vilka ingen i branschen har missat. För dig som inte är så insatt så är det bara att Googla Penguin 2.0, 2.1 och Google Hummingbird. Det som påverkats mest av ”pingvinen” är risken med länkar och för många som arbetar med sökmotoroptimering är det just länkar som varit i fokus de senaste åren. Läs mer