Bra SEO kräver större budget

Det är nya tider nu. Vi är fortfarande i början av 2015 och har precis tagit del av diverse förutsägelser om vart SEO är på väg och vad som fungerar och inte fungerar.

Arbetsmetoderna för att lyckas kräver en helt annan insats jämfört med ett par år sedan. Jag tror att de flesta, i alla fall de som är att räkna med, har insett att SEO inte enbart handlar om att bygga länkar och att justera befintligt innehåll. Därmed inte sagt att det inte slutat fungera helt, i många fall räcker det långt också.

Idag pratar vi mer om att bygga innehåll, driva pr-arbete och nå ut i de sociala kanalerna. Vi ser fördelar i att mobilanpassa och strukturera webbplatserna för att konkurrera i sökresultatet. Vill man ta täten i sin nisch krävs ett engagemang som sträcker sig långt över det som krävts tidigare. Vi pratar mindre om att köpa länkar. En länk är visserligen fortfarande en länk, men för den saken skull är det inte säkert att den är bra.

Kommer marknaden förstå att budgeten måste anpassas till en mer krävande SEO?

Något som inte nämns så mycket är att sökmotoroptimeringen idag kräver en större budget. En budget på 3-5 tusen kronor i månaden räcker inte så långt längre. Åtminstone inte för att nå avgörande resultat.

Slaget om SEO-kunderna vinns (förhoppningsvis) inte med priskrig

Hur kommer kunderna agera? Allt beror på den så viktiga transparensen och hur leverantörerna kommunicerar. Det beror också på hur leverantörerna anpassar sig till de nya förutsättningarna. Jag tycker mig redan idag se en ganska tydlig uppdelning av sökleverantörer. På ena sidan finns de som levererar traditionell SEO (om det nu finns en sådan) med fokus på länkbygge, medan vi på andra sidan ser leverantörer som tar ett större helhetsgrepp och hela tiden söker nya lösningar. Den senare skaran ska inte förväxlas med de sökleverantörer som mer eller mindre gett upp kampen i sökresultatet och istället bytt riktning mot att sälja PPC, kalla sig konverteringsexperter, bygga webbplatser och skapa kampanjer på Facebook.  De pratar nämligen mindre om att vinna kampen om den organiska söktrafiken.

Från att ha varit ganska svårt att köpa sök så blir det svårare. Kunderna måste få veta vad som krävs för att lyckas och inte slentrianmässigt fastna i ett avtal som innebär SEO för 3500 kr i månaden.

Vad kunderna måste förstå är att de inte får samma sak för tre tusen som för 15 eller 25 tusen i månaden. Detta kräver mer fokus på resultatet och  förståelse för värdet av att vinna kampen om den organiska söktrafiken. Det gäller också att skapa förståelse för det arbete som sökmotoroptimeringen kräver. Företagen ska inte se en större budget som en ökad kostnad, utan en smart omfördelning av marknadsbudgeten för att öka intäkterna. Kärnan i sökmotoroptimering och SEO som handlar om att få relevanta besökare för att skapa fler kunder och affärer gäller allt jämt.

Under en tid kommer vi säkert få leva med att billig och mer traditionell sökmotoroptimering kortsiktigt vinner kampen om många kunder, men knappast i toppen av sökresultatet.

På denna bloggen hittar du exempelvis inlägget ”Rätt pris för sökmotoroptimering”, som delvis tar upp samma problematik som nämns här.

 

Samma problem som Google

Google

Bilden lånad av xkcd.com

Relaterade inlägg
Google är bara Google
Google gör SEO både dåligt och fult, om de gör det alls
Google agerar inte logiskt

Är det vettigt att Klout score är mått på kompetens vid rekrytering?

I maj förra året publicerades ett inlägg som beskrev att webbplatsen helsingborg.com inte var indexerad av Google på grund av att de ansvariga använt en meta-tagg (Noindex) som säger åt Google att inte indexera sidan. Det tog sedan flera månader innan detta misstag rättades till. Personen som ansvarade för projektet hävdade att detta var en medveten vald strategi. Du hittar en länk till inlägget och andra referenser längre ner. Det blev sedan en diskussion som till viss del pågår fortfarande.

En fråga som jag har ställt mig är varför man inte tog in SEO-kompetens i ett sånt projekt. Webbplatsen har idag indexerats av Google men har fortfarande mycket låg synlighet. Många brister kvarstår och det verkar inte finnas något intresse av att rätta till dem. Kan det vara så enkelt att de ansvariga inte förstår? När man läser tjänstebeskrivningen som ligger till grund för rekryteringen av stadens internetchef, den som drivit projektet ”helsingborg.com”, så nämns exempelvis följande mål avseende tjänsten:

Målet med uppdraget är att se till att Helsingborg betraktas som bäst i Sverige på att använda internets möjligheter.

Med tanke på turerna med helsingborg.com så finns det nog en bit kvar innan det målet är uppfyllt. När man tittar på önskade kvalifikationer så nämns bland annat Klout score och inflytande på Twitter som mått på kompetens.

Exempelvis ser jag gärna att personen har minst 65-70 i Klout score (Klout.com), rankas bland de 100 mest inflytelserika på Twitter…

Åsikterna om värdet av Klout och Klout score går isär och därför vore det intressant med dina synpunkter. Du hittar en liten undersökning längs ner på denna sida, med möjlighet att rösta på det alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning.

För att sätta såväl mål och önskan om högt Klout score i sitt sammanhang så kan du läsa hela beskrivningen av tjänsten Internetansvarig Helsingborgs kommun, som upprättades i samband med rekryteringsprocessen, här nedan:

Uppdrag och mål (utvecklingsledare, internet)

I min roll som processägare för stadsövergripande strategisk IT- och internetutveckling behöver jag en ”utvecklingsledare, internet”, som jag kan ge mitt mandat att både strategiskt och operativt leda, utveckla och samordna Helsingborgs stads internetrelaterade verksamhet.

I rollen ska utvecklingsledaren ansvara för att skapa och implementera en stadsövergripande internetstrategi samt riktade och operativa planer för sociala medier, digital verksamhetsutveckling och liknande områden. I rollen ska också ingå att mäta, utvärdera och utveckla verksamheter som bygger på, berörs av eller borde beröras av internet – idag och i framtiden.

Rollen kan liknas vid ett ytterst kvalificerat bollplank för samtliga förvaltningar och verksamheter i staden, i internetrelaterade frågor. Och därför kommer utvecklingsledaren att högst sannolikt behöva ingå i olika lednings-, styr- och referensgrupper, men också i såväl stora som små projektteam.

Utvecklingsledare, internet ser jag som en nyckelroll i att säkerställa att alla stadens människor, resurser, projekt och aktiviteter inom området – i sin bredaste definition – kommer varandra till godo. Alltså att ha auktoritet, personlighet och förmåga att skapa hållbara nätverk och miljöer för samarbete över förvaltnings-, verksamhets- och funktionsgränserna.

Målet med uppdraget är att se till att Helsingborg betraktas som bäst i Sverige på att använda internets möjligheter.

Rollen ser jag som tydligt utåtriktad och kommunikativ till sin karaktär och befattningen blir direkt underställd mig, alltså kommunikationsdirektören vid stadsledningsförvaltningen.

Erfarenhet/bakgrund

Personen måste vara prestigelös, kreativ och extremt kunnig inom sitt område. För att lyckas i sitt uppdrag måste personen ha mycket god insikt i vilka aktiviteter som skapar resultat samt ger positiv uppmärksamhet som gynnar varumärket Helsingborg. Jag behöver en person med en stark inre drivkraft kombinerat med en stor förmåga att motivera och inspirera andra, samt en klar känsla både för hur internet kan användas för att skapa nytta och effektivitet inom och utom en organisation, och för hur det kan kommuniceras till andra.

Personen bör därmed vara dokumenterat välmeriterad, med minst tio års erfarenhet från internetrelaterad verksamhetsutveckling och förändringsarbete samt ha bevisat sin förmåga att arbeta på både strategisk och operativ nivå. Personen måste ha praktiska och egna erfarenheter av att arbeta med både ledare och utförare i såväl stora som små organisationer, men också av både privat och offentlig sektor – gärna med kunskap och förståelse för en kommuns mycket specifika förutsättningar. Självfallet bör personen också ha erfarenhet av att verka tvärfunktionellt inom stora organisationer med många intressenter och vitt skilda verksamheter. Sammantaget bör personen m.a.o. vara erkänd för sin roll som opinionsbildande inom ”internet och samhällsutveckling”.

Det innebär att jag letar efter någon av absolut högsta rang i Sverige inom området. För att lyckas uppnå det ambitiösa målet och samtidigt hantera den mycket komplexa rollen – där mandatet erhålls genom auktoritet samt förmågan att motivera och inspirera snarare än genom formell linjeplacering – bedömer jag det som absolut nödvändigt att personen är någon av de mest ansedda inom sitt skrå, alltså bl.a. i sociala medier (ett gott renommé utomlands är så klart ett plus). Exempelvis ser jag gärna att personen har minst 65-70 i Klout score (Klout.com), rankas bland de 100 mest inflytelserika på Twitter (http://www.aitellu.com/Aitellu/blog/2012/03/13/twitterbarometern-helalistan/) och har ett i övrigt stort och framför allt aktivt nätverk nationellt, men mycket gärna också lokalt och internationellt.

Vad är din åsikt?

Här kan du dela din åsikt om Klout score som kompetensmått. Finns det inget alternativ som stämmer överens med din åsikt, eller om du vill utveckla dina synpunkter är du välkommen att kommentera.

[poll id=”3″]

Relaterade artiklar