Är det vettigt att Klout score är mått på kompetens vid rekrytering?

I maj förra året publicerades ett inlägg som beskrev att webbplatsen helsingborg.com inte var indexerad av Google på grund av att de ansvariga använt en meta-tagg (Noindex) som säger åt Google att inte indexera sidan. Det tog sedan flera månader innan detta misstag rättades till. Personen som ansvarade för projektet hävdade att detta var en medveten vald strategi. Du hittar en länk till inlägget och andra referenser längre ner. Det blev sedan en diskussion som till viss del pågår fortfarande.

En fråga som jag har ställt mig är varför man inte tog in SEO-kompetens i ett sånt projekt. Webbplatsen har idag indexerats av Google men har fortfarande mycket låg synlighet. Många brister kvarstår och det verkar inte finnas något intresse av att rätta till dem. Kan det vara så enkelt att de ansvariga inte förstår? När man läser tjänstebeskrivningen som ligger till grund för rekryteringen av stadens internetchef, den som drivit projektet ”helsingborg.com”, så nämns exempelvis följande mål avseende tjänsten:

Målet med uppdraget är att se till att Helsingborg betraktas som bäst i Sverige på att använda internets möjligheter.

Med tanke på turerna med helsingborg.com så finns det nog en bit kvar innan det målet är uppfyllt. När man tittar på önskade kvalifikationer så nämns bland annat Klout score och inflytande på Twitter som mått på kompetens.

Exempelvis ser jag gärna att personen har minst 65-70 i Klout score (Klout.com), rankas bland de 100 mest inflytelserika på Twitter…

Åsikterna om värdet av Klout och Klout score går isär och därför vore det intressant med dina synpunkter. Du hittar en liten undersökning längs ner på denna sida, med möjlighet att rösta på det alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning.

För att sätta såväl mål och önskan om högt Klout score i sitt sammanhang så kan du läsa hela beskrivningen av tjänsten Internetansvarig Helsingborgs kommun, som upprättades i samband med rekryteringsprocessen, här nedan:

Uppdrag och mål (utvecklingsledare, internet)

I min roll som processägare för stadsövergripande strategisk IT- och internetutveckling behöver jag en ”utvecklingsledare, internet”, som jag kan ge mitt mandat att både strategiskt och operativt leda, utveckla och samordna Helsingborgs stads internetrelaterade verksamhet.

I rollen ska utvecklingsledaren ansvara för att skapa och implementera en stadsövergripande internetstrategi samt riktade och operativa planer för sociala medier, digital verksamhetsutveckling och liknande områden. I rollen ska också ingå att mäta, utvärdera och utveckla verksamheter som bygger på, berörs av eller borde beröras av internet – idag och i framtiden.

Rollen kan liknas vid ett ytterst kvalificerat bollplank för samtliga förvaltningar och verksamheter i staden, i internetrelaterade frågor. Och därför kommer utvecklingsledaren att högst sannolikt behöva ingå i olika lednings-, styr- och referensgrupper, men också i såväl stora som små projektteam.

Utvecklingsledare, internet ser jag som en nyckelroll i att säkerställa att alla stadens människor, resurser, projekt och aktiviteter inom området – i sin bredaste definition – kommer varandra till godo. Alltså att ha auktoritet, personlighet och förmåga att skapa hållbara nätverk och miljöer för samarbete över förvaltnings-, verksamhets- och funktionsgränserna.

Målet med uppdraget är att se till att Helsingborg betraktas som bäst i Sverige på att använda internets möjligheter.

Rollen ser jag som tydligt utåtriktad och kommunikativ till sin karaktär och befattningen blir direkt underställd mig, alltså kommunikationsdirektören vid stadsledningsförvaltningen.

Erfarenhet/bakgrund

Personen måste vara prestigelös, kreativ och extremt kunnig inom sitt område. För att lyckas i sitt uppdrag måste personen ha mycket god insikt i vilka aktiviteter som skapar resultat samt ger positiv uppmärksamhet som gynnar varumärket Helsingborg. Jag behöver en person med en stark inre drivkraft kombinerat med en stor förmåga att motivera och inspirera andra, samt en klar känsla både för hur internet kan användas för att skapa nytta och effektivitet inom och utom en organisation, och för hur det kan kommuniceras till andra.

Personen bör därmed vara dokumenterat välmeriterad, med minst tio års erfarenhet från internetrelaterad verksamhetsutveckling och förändringsarbete samt ha bevisat sin förmåga att arbeta på både strategisk och operativ nivå. Personen måste ha praktiska och egna erfarenheter av att arbeta med både ledare och utförare i såväl stora som små organisationer, men också av både privat och offentlig sektor – gärna med kunskap och förståelse för en kommuns mycket specifika förutsättningar. Självfallet bör personen också ha erfarenhet av att verka tvärfunktionellt inom stora organisationer med många intressenter och vitt skilda verksamheter. Sammantaget bör personen m.a.o. vara erkänd för sin roll som opinionsbildande inom ”internet och samhällsutveckling”.

Det innebär att jag letar efter någon av absolut högsta rang i Sverige inom området. För att lyckas uppnå det ambitiösa målet och samtidigt hantera den mycket komplexa rollen – där mandatet erhålls genom auktoritet samt förmågan att motivera och inspirera snarare än genom formell linjeplacering – bedömer jag det som absolut nödvändigt att personen är någon av de mest ansedda inom sitt skrå, alltså bl.a. i sociala medier (ett gott renommé utomlands är så klart ett plus). Exempelvis ser jag gärna att personen har minst 65-70 i Klout score (Klout.com), rankas bland de 100 mest inflytelserika på Twitter (http://www.aitellu.com/Aitellu/blog/2012/03/13/twitterbarometern-helalistan/) och har ett i övrigt stort och framför allt aktivt nätverk nationellt, men mycket gärna också lokalt och internationellt.

Vad är din åsikt?

Här kan du dela din åsikt om Klout score som kompetensmått. Finns det inget alternativ som stämmer överens med din åsikt, eller om du vill utveckla dina synpunkter är du välkommen att kommentera.

[poll id=”3″]

Relaterade artiklar

 

2 svar till “Är det vettigt att Klout score är mått på kompetens vid rekrytering?”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *