Vem är bäst i Sverige på kombon ehandel, konverteringsoptimering och SEO?

Frågan vem som är bäst på ehandel, konverteringsoptimering och SEO är givetvis näst intill omöjlig att besvara. Man måste ha tillgång till en massa information om alla som är verksamma inom dessa områden och även om man har full access till dessa data så måste man mäta på rätt sätt. Sedan kan man förlita sig på publiken och ställa frågan med förhoppningen att få tillbaka subjektiva åsikter som tillsammans ger en bild som ligger så nära sanningen som möjligt. Läs mer

Skillnaden mellan SEO och konvertering?

Den avgörande skillnaden mellan SEO och metoder för att öka konvertering är viktig men ganska självklar.

SEO handlar om att påverka sökresultatet som styrs av Googles algoritmer.

Metoder för att öka konverteringen
handlar om att påverka människor.

Konvertering är inte SEO men viktig

Jag anser fortfarande att SEO först och främst handlar om, och ska handla om, att skapa förutsättningar för att en webbplats ska få relevant trafik genom strategiska positioner i sökresultatet.
Konvertering är inte samma sak som SEO men viktig.

SEO och mer trafik inte alltid lösningen. En förutsättning för ett bra resultat är att webbplatsen konverterar. Konvertering är inte SEO men de hör ihop. Läs mer