Sociala signaler och sökmotoroptimering

Sociala signaler och sökmotoroptimering

Jag, liksom många andra, har tillgång till alldeles för lite fakta för att med all säkerhets kunna fastställa vilken roll sociala medier och framförallt sociala signaler har för placeringen i Googles sökresultat. Det vill säga sociala signalers roll för sökmotoroptimeringen.

Att redan nu uttala sig bestämt, oavsett ställningstagande, är inte bara riskabelt för trovärdigheten utan kanske även hämmande för den egna lyhördheten och öppenheten för ny kunskap. Continue Reading…